Dagsverk Lesotho - Se her for informasjon om innbetaling. Vanlig undervisning for Tilrettlagt opplæring

Hver elev skal betale kr. 400,- og er selv ansvarlig for å skaffe seg jobb.

Pengene betales inn med kort eller kontant i glassgaten fredag 4.november, mandag 7.november og tirsdag 8.november,   eller på bankkonto 1503.37.39246 (husk å merke med navn og klasse!).

Bilag til arbeidsgiver finner du her