Topplinje Business - nytt undervisningstilbud

Fra høsten 2018 introduseres et nytt tilbud rettet mot høyt motiverte elever som skal begynne på Sandvika videregående skole

Topplinje Business er en tilpasset sammensetning av de mest relevante ledelses- og økonomifagene. Her lærer elevene ledelse, kreativitet, samarbeid og problemløsning i praksis.

Ny vri

Første året får elevene introduksjon til økonomifagene gjennom faget markedsføring og ledelse med egen innovasjonscamp. Her jobbes det døgnet rundt i 72 timer med en konkret dybdeoppgave. Et annet sentralt fag er entreprenørskap og bedriftsutvikling som elevene introduseres for allerede første året ved etablering av ungdomsbedrift. Gjennom Topplinje Business gis det mulighet for utplassering i arbeidslivet samt deltakelse på flere interessante næringslivskurs.

Fordeler for elevene på Topplinje Business

Ved å fremskynde et fag til første året får elevene stor valgfrihet i 3. klasse. Elevene kan velge å ta fag på universitet eller høyskole, eller velge andre fag fra skolens omfattende fagtilbud. Dette kan også gi elevene mulighet til forberedelser på tester og opptaksprøver til utenlandsstudier. 

Dersom du ønsker å søke Topplinje Business gjør du det ved å søke om plass på Sandvika videregående skole på vanlig måte innen 1.mars. Deretter blir du invitert til informasjonsmøte ved skolestart hvor du så får mulighet til å søke opptak til Topplinje Business. Opptaket er begrenset til 30 plasser

Les brosjyren her

Du søker om skoleplass her

Kontaktperson

Tone Cecilie Mohr

Avdelingsleder for helse - og oppvekstfag/Fagansvarlig norsk/Eksamensansvarlig

E-post Tone.Cecilie.Mohr@sandvika.vgs.no

Tlf: 416 49 084