MatteCamp en uke før skolestart

Forkurs i matematikk 6.-10. august 2018 fra kl. 09.00 - 14.00

Kurset er beregnet for:

  • Elever som skal begynne i vg1 og har valgt 1T eller 1P
  • Elever som skal begynne i vg2 og har valgt S1 eller R1. Spesielt de som har hatt 1P og har valgt S1
  • Elever som skal begynne i vg3 og har valgt S2 eller R2
  • Elever som har vært på utveksling og skal ha S2 eller R2

Kurset skal forberede dere på neste skoleår tilpasset den matematikken dere har valgt. Kurset vil holdes av faglærer og studenter som har god kunnskap i de ulike matematikkursene.

Kurset vil legges opp med:

  • Teori som gir godt grunnlag for å starte opp med det programfaget som er valgt
  • Bruk av GeoGebra og digitale ferdigheter tilpasset de ulike fagene
  • Oppgavetrening

Kurset vil gå kl. 9-14 hver dag på Sandvika vgs

Pris 750,- for hele kurset, betales til skolens konto 1503.68.05630 ved påmelding.
Fagansvarlig for forkurset er lektor Cecilie Thorsen.

Spørsmål og påmelding sendes til kurs@sandvika.vgs.no.