FremmedspråkCamp 3 dager før skolestart

onsdag – fredag 8. 9 og 10 august, kl. 9 – 14

Alle vg1-elever kan til høsten før skolen begynner prøve et nytt språk, eller friske opp språket de hadde på ungdomskolen.

Språkene vi tilbyr, er kinesisk, tysk, fransk og spansk.  De to førstnevnte tilbyr skolen som språk 1, et alternativ for de elever som vil bytte språk, eller ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen.

Fremmedspråk camp er lagt opp med muntlige øvelser, film, musikk, quiz, rollespill med mer.

Målet er at alle elevene etter tre dager skal kunne delta i enkle samtaler, utvide sitt vokabular og jobbe med egne mål for språkopplæringen i vg1.

Spansk- og franskkurset blir en repetisjon av det som ble gjennomgått på ungdomsskolen slik at elevene møter godt forberedt til skolestart på Sandvika.

Under mottoet fremmedspråk er både gøy og nyttig, håper vi på riktig mange deltakere.

Kontakt leder for språkavdeling ved spørsmål om organisering!

Kurset koster 500 kr som også dekker lunsj alle tre dager. Kursene settes i gang hvis vi får nok deltakere. 

Pris 500,- betales til skolens konto 1503.68.05630 ved påmelding.

Fagansvarlig for kurset er leder for språk Ann S. Michaelsen, ann.s.michaelsen@sandvika.vgs.no