Temakveld for menn som oppdar gutter 22.oktober 2018

Det er Helsestasjonen for gutter, Barne- og Familieenheten i Asker kommune som inviterer. Bakgrunnen for temakvelden er å sette søkelyset på guttenes identitet, og viktigheten av fedrene som rollemodeller.

Les invitasjonen her