Praksiskurs for 10.klasse på Sandvika videregående skole for skoleåret 2018/2019

Vi gleder oss til å få besøk av 250 elever fra ungdomsskolene i Asker og Bærum i uke 46 og uke 47

På kursene skal elevene få informasjon om innhold og utdanningsmuligheter innen de ulike programmene i videregående opplæring og delta på praktiske aktiviteter med lærere og elever.

Elevene har søkt seg til de ulike programmene på skolen og skal delta i undervisning på media og kommunikasjon, helse og oppvekst og studiespesialisering.

Velkommen til 10.trinn!