Nyheter

Faksimile_Aftenposten_28.02.2018

Sandvikarevyen "Vekst" fikk strålende omtale i Aftenposten

Aftenposten skriver: "Vekst handler om alt fra voksene hormoner til robotisering. Men det som virkelig vokser himmelhøyt i Sandvika, er det knallsterke ensembler"

Elevene spiller det interaktive spillet om Ypperstad

Elever besøker Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

I uke 6 besøkte to førsteklasser på studiespesialiserende Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Illustrasjonsbilde

Topplinje Business - nytt undervisningstilbud

Fra høsten 2018 introduseres et nytt tilbud rettet mot høyt motiverte elever som skal begynne på Sandvika videregående skole

Alle elevene foran havnen i Valencia

Fordypningsklassen i spansk på språkreise til Valencia

Elever både fra Rosenvilde og Sandvika var med. I tillegg til fem timers spanskundervisning hver dag ved språkskolen Costa de Valencia, har de hatt et tettpakket kulturelt program med blant annet besøk på Museo Fallero og Museo Taurino de Valencia.

Hovedinngang

Referat fra foreldremøte 22.januar for vg1 og vg2

Her finner du referat fra foreldremøte 22.januar

Her besøker elevene det sovjetiske monumentet i Pankow, for å lære om totalitære regimers syn på seg selv og propagandamessige fremstilling av seg selv. Her ligger over tyve tusen sovjetborgere begravet. Monumentet manet oss til å avdekke hodet. Jeg tror vi alle gjorde det.

Berlintur for politikk - og menneskerettighets klassen

Turens formål er å lære om det totalitære nazistiske Tyskland, det totalitære kommunistiske Tyskland, og det moderne demokratiske Tyskland.

Fakta-app om valg av høyere utdanning

"7 trinn til utdanning" er en app som veileder søkere til høyere utdanning gjennom kjente trinn i valgprosessen.

Temakveld for foreldre med ungdom som ikke får til å gå på skolen

En del ungdom faller ut av skolen - og blir værende hjemme over tid. Dette kan ha mange årsaker. Bærum kommunes tilbud retter seg mot foreldre til ungdom der skolefraværet antas å være av psykososial art.

Sandvika fører an i digitaliseringen_faksimile_budstikka 03.01.2018

Sandvika fører an i digitaliseringen

Politikerne lar seg imponere over Sandvika videregående skoles mangeårige satsning på digitalisering i undervisningen

Vinnerne med aktivitetene for menn Adams Dag Fra venstre Maja Elis, Håkonsen, Synnøve B.Lindholm, Martin B.Svestad og fra høyre Maria C.Haraldssøn, Julie L.Emberland, Mie E.M Olsen og Caroline Nordhaug

Elevene i markedsføring og ledelse samarbeider med Sandvika storsenter

Sandvika videregående skole har partnerskapsavtale med Sandvika storsenter. Det innebærer at senterledelsen evaluerer og gir tilbakemelding på en case elevene jobber med over flere uker.