Velkommen til skolestart torsdag 17.august

Program for de første skoledagene og oppmøtetider finner du her.

NB! Brukernavn og passord 

Vi har sendt brev til nye elever og sagt at brukernavn og passord vil bli sendt de som SMS fra Akershus Fylkeskommune.
Vi har nå fått beskjed fra fylkeskommunen at dette systemet har en feil og derfor ikke virker. Vi vil derfor istedenfor ta ut brukernavn og passord og levere ut til den enkelte elev på skolen første skoledag.

Første klasse Vg1

 • 09.00 Felles samling i gymsalen
 • 10.30 Samling i klassene med kontaktlærerne
 • 15.00 Slutt

Andre klasse Vg2

 • 10.30 Felles samling i gymsalen
 • 12.00 Samling i klassene med kontaktlærerne
 • 15.00 Slutt   

Tredje klasse Vg3

 • 09.00 3STA henter bøker i biblioteket
 • 09.30 3STB i biblioteket
 • 10.00 3STC i biblioteket
 • 10.30 Felles samling i gymsalen for alle Vg3
 • 11.30 3STD i biblioteket
 • 12.00 3STF i biblioteket
 • 12.00 Samling i klassene med kontaktlærerne (3STF 12.30)
 • 12.30 3STG i biblioteket
 • 13.00 3THA i biblioteket
 • 13.30 3KMA i biblioteket
 • 14.00 3KMB i biblioteket
 • 14.30 3KMC i biblioteket
 • 15.00 3STE i biblioteket
 • 15.00 Slutt   

18.00 Foreldremøte Vg1

 • Vg1-kontaktlærerne møter foreldrene etterpå

Fredag 18. august

 • 08.30 – 10.00 Eget program for Vg1-elevene og fadderne i Vg3.
  Ellers følger klassene ordinær timeplan
 • Vg2 henter bøker etter oppsatt plan fra 08.30

Mandag 21. august

 • Vg1 henter bøker etter oppsatt plan fra 08.30

Tirsdag 22. august

 • 08.30 – 11.30 Aktivitetsdag for Vg1
 • 12.00 Følger timeplanen

Onsdag 23. august

Hele dagen er satt av til elevsamtaler (egen plan)

Timeplan for utlevering av lærerbøker, rom 14-06 i biblioteket

 Timeplanen finner du her