Klage på eksamen eller standpunktkarakter

Les mer her

Klage på standpunktkarakterer og eksamen

Dersom du ønsker å klage på standpunkt eller eksamenskarakterer, må du forholde deg til fylkets regler. Du kan lese mer om hvordan du klager og hvordan klagene blir behandlet, samt når du kan vente svar på klagen her.
Klagefristen er alltid på 10 dager, dvs du må levere klagen din senest 10 dager etter at du har gjort deg kjent med (eller burde ha gjort deg kjent med) karakteren.
  
For elever som avslutter skolegangen sin (vg2 yrkesfag og vg3-elever) er det mulig å få hurtigbehandlet klagen sin. For standpunktklager må klagen være innlelvert senest 13. juni og for klager på muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen, må klagen være levert til eksamensansvarlig senest ti dager etter eksamensgjennomføring, dog ikke senere enn 21.juni for å komme inn under hurtigklagebehandlingen.
  
  Fylket har laget skjemaer som skal benyttes ved klage på standpunkt, og muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. Du finner de her.
 

Alle klager, både på standpunkt, muntlig, muntlig-praktisk, praktisk eksamen samt skriftlig eksamen sendes til klage@sandvika.vgs.no (sendes klagen elektronisk, fungerer sendingen som signatur)

Klagefrister

  • Klagefrist skriftlig eksamen: 1.juli
  • Hurtigklagefrist skriftlig eksamen  24.juni
  • Offentlgjøring av standpunktkarakter : 11.juni
  • Hurtigklagefrist standpunkt karakterer: 13 juni
  • Klagefrist standpunktkarakterer: 21.juni