Velkommen til Sandvika - en stor skole med plass til alle.

Overgangen fra ungdomskolen kan være stor. Vi gjør derfor mye for at nye elever skal finne seg til rette raskt

Hvorfor velge Sandvika?

Elever som har fått tilbud om plass, får et velkomstbrev med praktisk informasjon for de første dagene. Vi tar  i mot elevene samlet den første skoledagen så elevene kan bli kjent med klassen og kontaktlærer. Senere blir elev og foreldre invitert til en velkomstsamtale med kontaktlærer. Et par uker etter skolestart tar vi klassen med på overnattingstur for at de nye elevene skal bli raskere kjent.

I første klasse (Vg1) har klassen mange felles fag, og kontaktlæreren samler klassen en gang i uka til klassens time (basistime), der både faglige og sosiale problemstillinger blir tatt opp. Vg1-elevene har også to felles midttimer i uken.

Våre elever trekker fram skolens størrelse som en fordel. Faglig sett har skolen det bredeste tilbudet i Asker og Bærum, sosialt sett fungerer det godt fordi man alltid kan finne noen som deler samme interesser.

Store valgmuligheter

Siden Sandvika videregående skole er en stor skole har vi mange valgfag å by på, enten du liker realfag, samfunnsfag, språk eller idrettsfag. Nå tilbyr vi også Topplinje Business.  Velger du medier og kommunikasjon er Sandvika også store på mediefag, utstyr og kompetanse.

Helse og oppvekst er et glimrende valg hvis du vil jobbe med mennesker innen helse eller oppvekst.  Du kan gå rett ut i jobb eller studere videre innenfor et område hvoer det er stort behov for din kompetanse.

Undervisning med fagdager, teknologi og delingskultur

Sandvika videregående skole underviser med fagdager, det vil si at alle fagets uketimer gjennomføres på en dag. Det gir færre fag å konsentrere seg om hver dag og færre avbrudd i undervisningen. Fagdager gir rom for faglig fordypning og variasjon i undervisningsmetoder. Vi kan lettere dra på ekskusjoner og bruke utstyr vi ellers ikke fikk tid til. Vi liker å utforske muligheter ny teknologi gir oss i læringsarbeidet. Vi bruker tekonologi til å søke kunnskap utenfor klasserommet og dele med hverandre.

Høsten 2017 la regjeringen frem en digitaliseringsstrategi i skolen. Sandvika følger standaren, se hva du kan forvente her.

I 2017 vant Sandvika videregående skole inovasjonsprisen som deles ut av Norsk senter for Ikt i utdanning, les mer her

Godt miljø

Sandvika har elever fra hele Asker og Bærum, og mange elever synes det er befriende å komme litt løs fra det miljøet de har vokst opp i. Du vil alltid finne noen fra den samme ungdomsskolen du gikk på, men du vil også treffe mange nye fjes fra ulike miljøer.

Skolen har et aktivt elevmiljø med felles aktiviteter, revy som engasjerer en mengde elever hvert år og LAN-party arrangert av skolens elever.

Vi har en miljøarbeider (Sjur Vidje) som tar pulsen på skolemiljøet, hjelper enkeltelever og drar i gang aktiviteter. Vår elevtjeneste med rådgivere, elevkontakt og helsesøster bistår og følger opp elever med helsespørsmål, sosialpedagogisk rådgiving og karriereveiledning.

Vi tar oppfølging av elevene våre på alvor.

Se våre utdanningsprogram

Helse - og oppvekst

Medier - og kommunikasjon

Studiespesialiserende

Nytt undervisningsprogram - Topplinje Business

Hvordan søker du plass 

VIGO - her kan du søke om skoleplass