Velkommen til Sandvika - en stor skole med plass til alle.

Overgangen fra ungdomskolen kan være stor. Vi gjør derfor mye for at nye elever skal finne seg til rette raskt

Elever som har fått tilbud om plass, får et velkomstbrev med praktisk informasjon for de første dagene. Vi tar  i mot elevene samlet den første skoledagen så elevene kan bli kjent med klassen og kontaktlærer. Senere blir elev og foreldre invitert til en velkomstsamtale med kontaktlærer. Et par uker etter skolestart tar vi klassen med på overnattingstur for at de nye elevene skal bli raskere kjent.

I løpet av september tar vi klassen med på overnattingstur for at de nye elevene skal bli raskere kjent.  

I første klasse (Vg1) har klassen mange felles fag, og kontaktlæreren samler klassen en gang i uka til klassens time (basistime), der både faglige og sosiale problemstillinger blir tatt opp. Vg1-elevene har også to felles midttimer i uken.

Våre elever trekker fram skolens størrelse som en fordel. Faglig sett har skolen det bredeste tilbudet i Asker og Bærum, sosialt sett fungerer det godt fordi man alltid kan finne noen som deler samme interesser.

Sandvika har elever fra hele Asker og Bærum, og mange elever synes det er befriende å komme litt løs fra det miljøet de har vokst opp i. Du vil alltid finne noen fra den samme ungdomsskolen du gikk på, men du vil også treffe mange nye fjes fra ulike miljøer.

Skolen har et aktivt elevmiljø med felles aktiviteter, revy som engasjerer en mengde elever hvert år og LAN-party arrangert av skolens elever.

Vi har en miljøarbeider (Sjur Vidje) som tar pulsen på skolemiljøet, hjelper enkeltelever og drar i gang aktiviteter. Vår elevtjeneste med rådgivere, elevkontakt og helsesøster bistår og følger opp elever med helsespørsmål, sosialpedagogisk rådgiving og karriereveiledning.

Vi tar oppfølging av elevene våre på alvor.