Bekymringsmelding om mobbing/ensomhet

Vil du varsle om noen som er ensomme eller som blir mobbet, kan du gjøre det via en anonym meldingsboks. Les mer her

Meldingsboks vil kun bli lest av elevtjenesten ved leder (Anne Marit Nesje).

Hun har selvfølgelig taushetsplikt som alle andre ansatte på skolen.

For å gjøre det lettere å følge opp din melding/bekymring er det fint om du legger igjen din kontaktinformasjon slik at Anne Marit kan ta kontakt med deg. Dette er imidlertid ikke en forutsetning for å kunne melde din bekymring om mobbing/trakassering eller om noen du mener er ensomme.   

Trykk her for å komme til meldeboksen