Akershusmesterskapet for ungdomsbedrifter

Cibus UB og Stojo Norge UB fra Sandvika videregående skole tok med seg flere priser hjem

131 ungdomsbedrifter fra de ulike videregående skolene i Akershus satte hverandre i stevne under GründerExpo 2017 / Akershusmesterskapet for ungdomsbedrifter. Arrangementet som er det 18. i rekken fant sted på Norges Varemesse i Lillestrøm onsdag 1. mars.

Det ble konkurrert i 15 ulike konkurranser og alle regionene i Akershus er representert ved i alt 19 deltakende skoler. Flere av klassevinnere går dessuten videre til Norgesmesterskapet som avholdes 4. til 5. mai på samme sted. 84 representanter fra arbeids- og næringslivet stilte opp som jurymedlemmer og brukte dagen til å vurdere fremtidens entreprenører og ledere!

Cibus UB i kategorien for Beste logo, les juriens begrunnelse her

Cibus UB i kategorien for Beste reklamefilm, les juriens begrunnelse her

Stojo Norge UB i kategorien for Beste kundeopplevelse på nett, se juriens begrunnelse her

Stojo Norge UB i kategorien for Beste HR/IA bedrift, se juriens begrunnelse her

Stojo Norge UB i kategorien for Beste markedsføring, se juriens begrunnelse her

Cibus UB og Erik Dal i kategorien for Beste selger, se juriens begrunnelse her

Stojo Norge UB i kategorien for Spleiselagets regnskapspris, se juriens begrunnelse her

Ungdomsbedrift (UB) gir elever i videregående skole erfaring med bedriftsetablering innenfor trygge rammer. Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive og avvikle ungdomsbedriften med lærer som veileder og en mentor fra lokalt næringsliv. Elevene arbeider ut fra en reell idé og realiserer denne gjennom produksjon, markedsføring og salg. Overskuddet bedriften gir, er det elevene selv som bestemmer over. En ungdomsbedrift registreres i Brønnøysundregisteret via Ungt Entreprenørskap som en egen juridisk enhet. Ungdomsbedriften kan bestå av to eller flere elever, men all erfaring tilsier at det beste er om bedriften består av en gruppe på fem til åtte elever. Ungdomsbedrift gir gode muligheter for tverrfaglig læring og er godt forankret i kompetansemål i en rekke studiespesialiserende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Ungdomsbedrift som metode er basert på elevaktiv læring. Det er ingen kunnskap som sitter så godt hos elevene som den de tilegner seg gjennom egne erfaringer. Underveis i driften møter elevene 
 
Ungdomsbedrift stimulerer til:

 • bruk av kreative prosesser
 • samarbeid og gruppedynamikk
 • trening i organisering og arbeidsfordeling
 • evne til å kommunisere
 • trening i problemløsing
 • mot og vilje til å lære gjennom prøve og feile
 • å kunne nyttiggjøre seg veiledning
 • bevissthet om informasjonsinnhenting
 • bevisstgjøring om ulike presentasjonsteknikker
 • å ta ansvar
 • Selvtillit og trygghet til å stole på egne avgjørelser