Kurs "Forkus i matematikk"

Sandvika videregående skole arrangerer kurset "Forkus i matematikk" fra mandag 7.august til og med fredag 11.august

Kurset er fra klr. 09.00 til kl. 14.00 hver dag.

Kurset er beregnet for:

  • Elever som skal begynne i vg1 og har valgt 1T eller 1P
  • Elever som skal begynne i vg2 og har valgt S1 eller R1. Spesielt de som har hatt 1P og valgt S1
  • Elever som skal begynne i vg3 og har valgt S2 eller R2
  • Elever som har vært på utveksling og skal ha S2 eller R2


Kurset skal forberede dere på neste skoleår tilpasset den matematikken dere har valgt. Kurset vil holdes av faglærer og studenter som har god kunnskap i de ulike matematikkursene.


Kurset vil legges opp med:

  • Teori som gir godt grunnlag for å starte opp med det programfaget som er valgt
  • Bruk av GeoGebra og digitale ferdigheter tilpasset de ulike fagene
  • Oppgavetrening


Pris er kr. 750,- for hele kurset.  Betaling ved påmelding til konto 1503.68.05630, faktura merkes "forkus matematikk"


Fagansvarlig for kurset er Cecilie Thorsen


Spørsmål og påmelding sendes til kurs@sandvika.vgs.no