Felles Ungdata samling - ungdommens stemme

Bærum kommune inviterer Sandvikaelever til en felles samling 24.mai med velferdsinstituttet NOVA, Ko-Rust-øst og med elever fra Asker

Som den videregående skolen med best resultat, 82 %, ønsker vi å invitere 5 av skolens elever til å være med på en spennende ettermiddag den 24.5 med velferdsinstituttet NOVA, KoRus-øst og med elever fra Asker.

Hensikten med ettermiddagen er at ungdommens stemme skal bli hørt og at forskermiljøet skal få gode innspill og refleksjoner på hvordan det har opplevdes å delta i undersøkelsen, både ift informasjon i forkant samt selve gjennomføringen.
Heidi Bjurstedt
SLT koordinator, Bærum kommune

Les invitasjonen her