§ 9a i opplæringsloven som omhandler trivsel og miljø på skolen er endret

Endringene innebærer blant nulltoleranse og aktivitetsplikt. Les mer her.

Les mer om endringen i loven her