Høsten 2017 la regjeringen frem en digitaliseringsstrategi for skolen

Som elev på Sandvika vgs skal du oppleve at teknologi bidrar til at du aktivt lærer det du skal i fagene, samtidig som du utvikler den digitale kompetansen din. Les mer her

Digital kompetanse handler om både å ha kunnskap om digitale verktøy og tjenester, og å kunne bruke teknologien på en smart måte. Digital kompetanse handler i tillegg om holdninger og dømmekraft.

Her kan du se hva du kan forvente på Sandvika videregående skole.

Les skrivet fra Kunnskapsdepartementet "Framtid,fornyelse og digitalisering" her