Innlevering av lærebøker

Lærebøkene skal leveres tirsdag 12.juni, onsdag 13.juni, torsdag 14.juni, mandag 18.juni, tirsdag 19.juni og onsdag 20.juni, se planen for innlevering her.

Se plan for innlevering av bøker her

  • Bøker som ikke er levert innen siste skoledag 22.6, sendes det erstatningskrav på til elev eller foresatt. Betalingsfrist er 45 dager. Grunnen til dette er at skolen må bestille bøkene på nytt for neste skoleår innen denne datoen.
  • De som kommer opp til muntlig eksamen, låner bøkene på nytt.
  • Hver bok har sin unike strekkode som er knyttet til elevens navn og eleven må levere tilbake det samme eksemplaret som ble utlevert ved skoleårets begynnelse.

 

  • Siste skoledag klippes låsene til alle skap som ikke er tømt.