Velkommen til skolestart

Les mer om de første skoledagene her. Informasjon fra foreldremøte for 1.klasse 13.august finner du også her

Mandag 13.august

Foreldremøte kl. 18.00 - 20.00, se kalender for mer informasjon. Les presentasjonen fra foreldremøte her

Torsdag 16.august

Første klasse (Vg1)

Kl. 09.00 oppmøte i store gymsal

 • Velkommen
 • Elevtjenesten informerer
 • Foredrag i studieteknikk v/ Olav Schewe

Kl. 10.30 

 • Fadderne møter elevene og tar dem med opp til klasserommet
 • Samling i klassen med begge kontaktlærerne
 • Fotografering og reisekort etter oppsatt plan utover dagen

Kl. 15.00

 • Slutt (bortsett fra klasse som gjenstår med fotografering)

Andre og tredje klasse (Vg2 og Vg3)

Kl. 08.30

 • Vg3 henter bøker etter oppsatt plan

Kl. 09.00 - 10.30

 • Nye elever i Vg2 og Vg3 tar bilde og får ID-kort
 • Gamle vg2 møter kl. 10.30 i gymsalen

Kl. 10.30 oppmøte i store gymsal

 • Foredrag i studieteknikk v/ Olav Schew

Kl. 12.00

 • Vg2 og Vg3 samles i klassene med begge kontaktlærerne

Kl. 14.30

 • Slutt

Fredag 17.august

 • Alle klassene følger ordinær timeplan
 • Vg1 fortsetter arbeidet med å bli kjent og skape et godt miljø i klassen
 • Vg2 henter bøker etter oppsatt plan

Mandag 20.august

 • Vg1 henter bøker etter oppsatt plan