Påmelding Topplinje Business og Topplinje IT for første klasse (vg1) elever på studiespesialisering

Synes du det hører interessant ut og har lyst til å melde deg på, les informasjonen her

Påmeldingsskjema finner du her

Skolen tilbyr fra høsten 2018 en mulighet for nye elever å komme tidligere inn i programfag gjennom forsering av programfagene Markedsføring og ledelse 1 eller IT 1 i vg1.  

Tilbudet innebærer en tilpasset pakke over tre skoleår innenfor økonomi- og ledelsesfag, eller innenfor IT og andre realfag. 

Forsering av programfag i vg1 gir fleksibilitet resten av skoleløpet. I vg2 og vg3 kan eleven ta ekstra fag, ta flere fordypninger, ta studiepoeng på høyskole/universitet. Eleven kan også frigjøre tid til annen aktivitet, for eksempel tester og opptaksprøver som kreves for utenlandsstudier. (SAT/TOEFL) 

Topplinje IT 

IT 1 flyttes ned til vg1 som innebærer 35 timer i uken mot normalt 30 timer.  Fordypning i IT fortsetter i vg2 og kan kombineres med andre realfag, for eksempel matematikk eller fysikk. IT fagene gir fordypningspoeng til videre studier som de andre realfagene.

I vg3 kan, og det er mulighet for deg å ta et fag i andre programområder, f.eks grafisk design hvis du vil jobbe med interaksjonsdesign for software, spill og apper. Det kan også gis mulighet for høyere utdanning i IT. 

Har du forsert matematikk fra ungdomsskolen, passer det veldig godt sammen med IT 1 og R1 i vg1. 

Topplinje Business 

Som elev får du prøve deg på programfag fra første stund, ved at du tar faget Markedsføring og ledelse på vg1, i tillegg til de vanlige fagene. I løpet av de tre årene du går på topplinjen lærer du å starte, drive og avvikle en ungdomsbedrift. Du kommer i kontakt med en mentor fra næringslivet som vil hjelpe deg med dette arbeidet underveis. Vi legger stor vekt på å bruke arbeidslivet som læringsarena, for å motivere til videre studier, entreprenørskap, arbeid og livslang læring. 

Gjennom et tett samarbeid med Ungt Entreprenørskap Akershus, lokalt næringsliv og Handelshøyskolen BI vil vi sørge for at du blir godt forberedt for både  bedriftsetablering og videre utdanning på høyskole og universitet. 

Vi forventer at du interesserer deg for økonomi og markedsføring og at du tar enten matematikk R1 eller matematikk S1+S2. I vg3 kan du få mulighet til å ta økonomifag på høyskole.  

Har du spørsmål om topplinjene kan du ta kontakt på e-postadressene nedenfor. 

Topplinje IT – Morten.Berrefjord@sandvika.vgs.no 

Topplinje Business – Carina.Bratli@sandvika.vgs.no