Akershusmesterskap i ungdomsbedrift

Torsdag 28. februar var det 160 ungdomsbedrifter fra de ulike videregående skolene i Akershus som deltok på GründerExpo 2019. To av Sandvikabedriftene gikk av med 1.plassen

Vi er imponert og utrolig stolte av våre elever som har jobbet så bra med ungdomsbedrifter siden i høst.

Plasseringer

Det er ekstra gledelig at to av ungdomsbedrifter gikk av med 1. plassen.

  • Foreldreguiden UB (Madeleine Hårstad, Martine Andersen, Romain Katrina Mott, Hedda Nilsen, Kristine Ømeberg) og Anne Lise H. Noren (Skatteetaten) vant Spleiselagets regnskapspris. Juryens begrunnelse;
    Dette regnskapet er helt etter boka! Bilagene er gode, og feilfri perm. Regnskapet gjengir virkeligheten på alle områder, uttaler prisutdeler Anne Lise H. Noren fra Skatteetaten.
  • Walk a Dog UB (Johanne Willas Syverstad, Helene Aittovaara Hauge, Eva Aanensen, Eline Lund Harrfeldt) og prisutdeler Arne Hære (Nav Arbeidssenter Øst Viken) vant Beste HR/IA-bedrift. Juryens begrunnelse;
    Denne bedriften hadde en innholdsrik IA-plan. De bruker planen som et daglig verktøy. Daglig leder bruker HR strategisk og aktivt for størst mulig utnyttelse av teamet. Vi opplevde et samkjørt og troverdig team, uttaler juryens leder Arne Hære fra NAV Arbeidssenter Øst Viken

Beste HR/IA-bedrift ga også "gullbillett" til Norgesmesterskapet ungdomsbedrifter 25. og 26. april. Les mer om Norgesmesterskapet ungdomsbedrifter 2019 her