Om eksamen

Alle elever i videregående skole skal opp til et fast antall eksamener for å kunne få vitnemål.

Utdanningsdirektoratet regler for eksamen

Eksamen

Arrangeres i mai og juni hvert år. Elever som har vært syke på en eksamensdag i vårsemesteret må avlegge eksamen ved første mulighet (det vil si i november/desember) etter nærmere avtale med eksamensansvarlig.

I alle avsluttende fag får du en standpunktkarakter som føres på vitnemål/kompetansebevis. I tillegg kan du trekkes ut til eksamen etter følgende regler:

  • Vg1 – alle elever kan trekkes ut til en eksamen, skriftlig eller muntlig.
  • Vg2 SSP – alle elever skal trekkes ut til en eksamen, skriftlig eller muntlig
  • Vg2 MK og BUA/HES – alle elever skal trekkes ut til tverrfaglig eksamen og kan i tillegg trekkes ut til en eksamen, skriftlig eller muntlig
  • Vg3 SSP – alle elever skal opp i norsk hovedmål skriftlig, og skal i tillegg trekkes ut til to skriftlige og en muntlig eksamen.
  • Vg3 MK – alle elever skal opp i norsk hovedmål skriftlig, en tverrfaglig eksamen, og skal i tillegg trekkes ut til en eksamen til, praktisk, muntlig eller skriftlig.
  • Vg3 TAN – alle elever skal trekkes ut til tverrfaglig eksamen.

 

Følgende sider er tilgjengelig ved eksamen

URL

Beskrivelse

http://access-internationalvg2.cappelendamm.no/

Access   to International English

http://ce.linedict.com/dict.html#/cnen/home

LINE   Dict

http://elevrom.sprakradet.no/ 

Nynorsk   øvingsrom (Språkrådet)

http://lexin.udir.no/

Ordbøker   på nett

http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=418&redirect_from_tibet=true  

Teaterkunnskap

http://print.akershus-fk.no/login.cfm?dest=index.cfm&

EveryonePrint

http://psykologi.cappelendamm.no/  

Cappelen   Damms nettsted for psykologi

http://school.eb.co.uk/storeschoolcard?=akershusfk&target=/

Britannica

http://ssb.no/

Statistisk sentralbyrå

http://sokeresultat.udir.no/?k=eksamen

Utdanningsdirektoratet

http://web.csulb.edu/~txie/Itool/pinyintextfield.swf

Pinyin

http://web.csulb.edu/~txie/Itool/type_pinyin_with_tones.htm

Pinyin

http://www.bion.no/

Bioteknologirådet

http://www.brreg.no/

Brønnøysundregistrene

http://www.hioa.no/

Høgskolen i Oslo og Akershus

http://ndla.no/

Norsk Digital Læringsarena

http://www.nmbu.no

Norges  miljø- og biovitenskapelige universitet

http://www.nob-ordbok.uio.no/

Offisielle ordbøker fra Språkrådet

http://www.norges-bank.no/

Norges bank

http://www.ntnu.no/

NTNU

http://www.nupi.no/Skole

NUPI   Skole

http://www.ordnett.no

Ordnett

http://www.sprakradet.no/ 

Språkrådet

http://www.uio.no/

Universitet   i Oslo

http://www.uit.no

Universitet   i Tromsø

http://www.w3schools.com/

w3schhols

https://lovdata.no/

Lovdata

https://pas.udir.no/AuthenticationWeb/?RequestApplication=https%3a%2f%2fpas.udir.no%3a443%2fWeb%2flogin.aspx&returnURL=%2fWeb%2fDefault.aspx

PAS   - Prøveadministrasjon

https://pgsa.udir.no/

PGSA   - Prøveadministrasjon

https://pgsc.udir.no/kursweb/pgs/

PGSC   - Nasjonale prøver og kartleggingsprøver

https://web.retriever-info.com/services/archive.html

Atekst

https://snl.no/

Store   Norske Leksikon

http://www.fhi.no/

Folkehelseinstituttet

http://www.purehelp.no/

Purehelp   (business search engine)

www.regjeringen.no

Regjeringen

www.snl.no

Store   Norske Leksikon

Kontaktperson

Tone Cecilie Mohr

Studieleder, samfunnsfag, økonomifag og eksamensansvarlig. Trinnleder: VG1 Studieforberedende 2017/2018

E-post Tone.Cecilie.Mohr@sandvika.vgs.no

Tlf: 416 49 084