Fratrekk av fravær

Søknadsfrist

1. juni

Søknaden levers i resepsjonen

Bestemmelsene er:

 • helse - og velferdsgrunner
 • arbeid som tillitsvalgt
 • politisk arbeid
 • hjelpearbeid
 • lovpålagt oppmøte
 • representasjon på nasjonalt og internasjonalt nivå
 • religiøse høytider utenom norsk kalender

 Følgende krav gjelder:

 • sykefravær kan trekkes fra og med fjerde dag. Helg regnes ikke med i fraværet.
 • kronisk syke skal ha fratrukket alt fraværet (også en-dagsfravær). Kornisk sykdom = går ikke over
 • det er ikke anledning til å konvertere fravær i timer utover flere dager til hele dager
 • det må søkes for hvert skoleår

Forskrift til opplæringslova § 3-47 gir alle elever rett til å søke om fratrekk av fravær etter nærmere bestemte regler.

Disse reglene er listet opp i søknadsskjemaet som du må fylle ut for å søke om fratrekk. Vi anbefaler at du leser nøye gjennom de punktene som er listet opp i søknadsskjemaet. Merk at du kan få fratrukket inntil 10 dager per skoleår.

Skjema

Søknad om fratrekk av fravær

Husk å legge dokumentasjon ved søknaden din!