ElevPC

Alle elever i de videregående skolene i Akershus skal ha en bærbar datamaskin. Elevene bruker sine private datamaskiner, og du som skal begynne i Vg1 må selv sørge for å skaffe deg en datamaskin til skolestart.

PC-/Mac-ordning i Akershus fylkeskommune

Du kan bruke den datamaskinen du har fra før, kjøpe en gjennom en vanlig forhandler, eller bestille en subsidiert datamaskin gjennom fylkeskommunens innkjøpsavtaler.

Du kan benytte enhver datamaskin som oppfyller minstekravene: 

 • Datamaskinen må ha antivirusprogram.
 • Datamaskinen må kunne produsere og levere inn oppgaver i formater som er lesbare for læreren. Du får tilbud om gratis installasjon av Office-pakken når du begynner på skolen.
 • Datamaskinen må fungere når du arbeider i læringsplattformen itslearning.  
 • Datamaskinen må fungere uten internettilkobling. Det utelukker for eksempel Chromebook.

Dersom datamaskinen ikke oppfyller minstekravene

Dersom datamaskinen din ikke fungerer til det som er forventet, kan skolen kreve at du kjøper en standard-PC til bruk i opplæringen. Hva slags datamaskin bør du velge? På noen av utdanningsprogrammene brukes programvare som bare fungerer på enten PC eller Mac. Noe programvare krever en kraftig PC eller Mac. Skolen har utlånsutstyr til bruk på skolen for deg som ikke kan bruke programvaren på din egen datamaskin.

PC anbefaling fra Sandvika videregåene skole

Elever som begynner på Sandvika vgs til høsten forventes å disponere en bærbar pc til bruk for skolearbeidet, og erfaringsmessig er det mange som kjøper seg nye maskiner før skolestart.

Sandvika vgs anbefaler våre elever å kjøpe modellen Lenovo ThinkPad Yoga 260. Dette er en hybrid PC som har en touch screen funksjon som virker meget godt med Windows 10. I løpet av en undervisningsdag ønsker ofte læreren at eleven legger ned sin pc slik at de kan følge med på det som skjer på tavlen. Med denne varianten kan eleven legge skjermen ned og fortsatt ta notater på PCen. Mange mener de lærer mest når de tar notater med håndskrift, og PCen kan gjøre om håndskrift til tekst. Alle notater blir arkivert systematisk på maskinen ved hjelp av programmet OneNote.

Vi har i ett år testet Hybrid PCer med slike funksjoner og lærerne er meget fornøyd. Tre av våre førsteklasser har hatt alle sine bøker på PC i form av Unibok, et elektronisk tilbud fra forlagene Cappelen Damm og Aschehoug.

Digitale bøker kombinert med Hybrid  PC gir også eleven mulighet til å notere i de digitale lærebøkene. Det kan eleven ikke gjøre i papirutgavene.  Vi vil fortsette forsøket med bøker på PC også for noen av våre første klasser til høsten.  

Tilbudet om å kjøpe en hybrid pc er åpent for alle elever i Akershus, man er derfor ikke avhengig av å begynne på Sandvika vgs for å utnytte de muligheter denne maskinen gir. Vi ønsker eleven en god skolestart og velkommen som elev på Sandvika vgs. 

PC anbefalinger i forhold til utanningsprogram

 • Studiespesialisering: Dersom du velger IT-eller mediefag som valgfag i VG2 og VG3 bør du ha en kraftig PC eller Mac.
 • Medier - og kommunikasjon: Anbefaler Mac eller en kraftig PC. Vi bruker Adobe Master Collection som krever bedre ytelse enn en standard skolepc.

Du kan lese mer om PC-ordningen på fylkeskommunens nettsider.

Bestilling av PC/Mac

Lenke til bestillingsportalen finner du her

Elever som har lese/skrivevansker

Vi bruker CD-ord.

CD- ord er et mer omfattende program enn IntoWords.

 • For PC: CD- ord
 • For MAC, Ipad: IntoWords
 • For MAC med Office-pakken, kan CD-ord brukes.

Bakgrunnen for bruk av hybrid PC i undervisningen

Vi samarbeider med  Hamar Katedralskole som har brukt hybrid pc med sine elever.

 • Erfaringer viser at elevene foretrekker denne måten å jobbe på.
 • De får alle bøkene samlet og bøkene  er selvsagt tilgjengelige offline.  
 • Skjermen kan deles i to slik at man kan lese læreboken og ta notater samtidig.
 • Mange av bøkene kommer med animasjoner og alle kommer med mulighet til opplest tekst.
 • Nettbrettet kan legges ned på arbeidsbordet og elevene kan notere på den ved hjelp av en penn.
 • Håndskrift blir lett konvertert til maskinskrevet tekst.
 • Ved å systematisere bruk av instruksjonsvideoer, såkalt omvendt undervisning, vil elevene lett få tilgang til stoff de trenger å repetere. Dette i tillegg til at lærere instruere og veileder på skolen.