Studiespesialisering

Ved Sandvika vgs har utdanningsprogrammet studiespesialisering 7 klasser. Med en slik bredde kan vi gi et variert tilbud til elevene på andre trinn (vg2) og tredje trinn(vg3)

Studiespesialisering (SSP) videregående første, andre og tredje klasse

Ved å velge studiespesialisering legger du grunnlag for å studere videre ved en høgskole eller et universitet etter videregående opplæring. Det passer godt dersom du liker å arbeide med teoretiske fag som norsk, fremmedspråk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, historie, geografi , religion og etikk. Disse fagene blir kalt fellesfag. I løpet av Vg1 skal du velge programområde og programfag for Vg2. Dette vil styre valget ditt i Vg3.

Første året, vg1 er felles for alle, mens det for vg2 kan velges mellom programområde for realfag og programområde for språk, samfunnsfag og økonomi.  Som 2.fremmedspråk kan du velge mellom fransk, tysk, spansk og kinesisk nivå I og II.  Vi tilbyr tysk på nivå 1 og 2, fransk, spansk og kinesisk på nivå II.  Sandvika er den største sudiespesialiserende skolen i Asker og Bærum og kan derfor tilby en stor bredda v programfag.  Fra 2016 kan vi i tillegg tilby 4 nye mediefag.  I tillegg gir vi mulighet for å velge idrettsfag på vg2 og vg3, og vi tilpasser slik at det er mulig å drive med toppidrett.

Etter tre års fullført skolegang

Når du har fullført tre års skolegang og bestått eksamen, har du fått generell studiekompetanse. Da kan du søke opptak på høgskole og universitet. Enkelte studier krever at du velger spesielle fag. Ved mange studier er det stor konkurranse om å komme inn. Det er karakterene dine og programfagene du har valgt, som avgjør om du kommer inn på studiet du ønsker.

På Sandvika har vi

 • To store og ett mindre auditorium
 • Godt utstyrte naturfag- og kjemilaboratorier
 • Moderne og velutstyrt bibliotek
 • Skolen har trådløst nettverk som gir mulighet til å bruke  bærbar PC i hele bygget
 • Faglig dyktige lærere
 • Fagdager som bidrar til større faglig fordypning
 • Fleksibel opplæring i moderne lokaler der alle elevene  der alle elevene diponerer egen bærbar PC
 • Sandvika videregående skole tilbyr programområdene realfag, samfunnsfag og økonomi og språkfag for Vg2 og Vg3.
 • Leksehjelp i realfag og språkfag

Hvordan søker du

Søknadsfris er 1.mars, les mer om utdanningsalternativene på vilbli her

Søknad, svar og regler

Les lærerplan for faget hos utdanningsdirektoratet her

Realfag

Under dette programområdet hører fagene 

 • Biologi 1 og 2
 • Fysikk 1 og 2
 • Kjemi 1 og 2 
 • Informasjonsteknologi 1 og 2
 • Teknologi og forskingslære 1 og 2
 • Matematikk R1 og R2 
 • Matematikk S1 og S2

Samfunnsfag, økonomi og språk

Under dette programområdet hører fagene 

 • Fransk, spansk og tysk nivå III
 • Kinesisk nivå I og II
 • Samfunnsfaglig engelsk
 • Internasjonal engelsk 
 • Historie og filosofi 
 • Politikk og menneskerettigheter
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Entrepenørskap 1 og 2
 • Markedsføring og ledelse 1 og 2
 • Økonomistyring
 • Økonomi og ledelse
 • Samfunnsøkonomi 1 og 2 
 • Samfunngeografi
 • Rettslære 1 og 2
 • Psykologi 1 og 2

Idrettsfag

Under dette programområdet hører fagene

 • breddeidrett/fitness 
 • toppidrett. 

Mediefag

 • Grafisk design
 • Tekst
 • Bilde
 • Lyddesign

 

 Første året Vg1, er felles for alle.

FELLESFAG

Vg1 uketimer 

Vg2 uketimer 

Vg3 uketimer 

TOTALT 

 

 

 

 

 

Religion og etikk

 

 

3

3

Norsk

4

4

6

14

Matematikk

5

3

 

8

Matematikk R1 og S1

5

5

 

10

Naturfag

5

 

 

5

Engelsk

5

 

 

5

2. fremmedspråk

4

4

 

8

2. fremmedspråk dersom fremmedspråk manger fra ungdomskolen

4

4

4

12

Samfunnsfag

3

 

 

3

Geografi

2

 

 

2

Historie

 

2

4

6

Kroppsøving

2

2

2

6

Sum fellesfag

30

15

15

60

Felles programfag

0

10

10

20

Programfag til valg

0

5

5

10

Totalt

30

30

30

90

Kontaktperson

Morten Berrefjord

Morten Berrefjord

Fagleder realfag/Trinnleder: VG3 Studieforberedende 2018/2019

Realfag

E-post morten.berrefjord@sandvika.vgs.no

Tlf: 472 60 865