Tilrettelagt opplæring

Avdeling for tilrettelagt opplæring (TO) ved Sandvika videregående skole har 22 elevplasser.

TO gir tilbud om undervisning og opplæring til elever med utviklingshemming.

Elevene får tilbud om tre år videregående skole - med mulighet for et fjerde år.

For de fleste elevene med multifunksjonshemming er hovedmålene å utvikle og opprettholde så mange funksjoner som mulig. Dessuten skal de oppleve en kvalitativt god skoledag i samvær med andre ungdommer.

Skoletilbudet for elevene med generelle lærevansker har en yrkesfaglig forankring. Særlig de to siste årene legges det mye vekt på arbeidstrening, og avdelingen har nært samarbeid med de kommunale arbeidssentrene. I tillegg gis det opplæring i fellesfag som norsk, matematikk, samfunnsfag, engelsk, mat og helse og kroppsøving.

De overordnede målene for elevene er størst mulig selvstendighet i arbeid, fritid og bosituasjon. Dette gjenspeiles i alle fag, og mye undervisning blir praktisk orientert.

Kontaktperson

Eli Gjerlaug Melby

Leder tilrettelagt avdeling

E-post Eli.Gjerlaug.Melby@sandvika.vgs.no

Tlf: 473 31 413