Første skoledag

Første trinn starter kl. 09.00

Andre og tredje trinn starter kl. 10.30

Tilrettelagt opplæring starter kl. 10.00

  • Første trinn starter kl. 09.00
  • Andre og tredje trinn starter kl. 10.30
  • Tilrettelagt opplæring starter kl. 10.00