Forberedelsesdag i psykologi2, entreprenørskap og bedr. utv., mediesamfunn3,økonomistyring og i økonomi og ledelse