Utlevering av lærebøker vg2

21
aug.

Lille gymsal
Legg til i kalender

08.30 2HOA og 2BUFA 
09.00 2STA 
09.30 2STB 
10.00 2STC 
10.30 2STD 
11.00 2STE 
11.30 Lunsj 
12.00 2STF 
12.30 2STG 
13.00 2MOKA 
13.30 2MOKB