Utlevering av lærebøker vg1

23
aug.

Lille gymsal
Legg til i kalender

08.30 1MOKA 
09.00 1MOKB 
09.30 1HOA/B/C/D 
10.00 1STA 
10.30 1STB 
11.00 1STC 
11.30 Lunsj 
12.00 1STD 
12.30 1STE 
13.00 1STF 
13.30 1STG