Hubro-Camp for Topplinje Business og IT

Tverrfaglig samarbeid mellom fagene markedsføring, IT og bruk av det digitale spillet Hubro Education

Elevene jobbet sammen i grupper på tvers av fagene Topplinje Business og Topplinje IT. Målet var å produsere, lansere og selge selvstendige rakettdrevende ryggsekk til sin valgte målgruppe.

Det var 30 elever som ble utfordret på å markedsføre seg best mulig ovenfor målgruppen.

De analyserte salgsrapporter og ulike hendelser som f.eks. flydata som ble aktivisert. Det kom også frem at bedriften hadde benyttet seg av barnearbeid. Dette var noe av informasjon elevene måtte ta stilling til, og deretter gjøre endringer når det gjaldt strategiske beslutninger for bedriften.

Vi vil takke hele Topplinje klassen. Vi faglærere er stolte av dere og er imponert over engasjementet og innsatsen dere viste!

 Thor Christian Coward og Inger Merethe H. Nisted