Elevene i Næringslivsøkonomi, økonomistyring hadde noen spennende besøk før jul

Elevene fikk både besøk av en revisor og av en tidligere elev som studerer ved Norges handelshøyskole i Bergen

Revisorselskapet BHL Da

Først fikk vi lov til å besøke revisjonsselskapet BHL Da som ligger rett ovenfor skolen.

Hege Vikane tok oss imot og forklarte hva og hvordan hun jobber som revisor i selskapet, og om ikke minst om etikken bak regnskapsarbeidet.

Hun fortalte videre om hvor viktig det er å forstå forskjellen på debet og kredit, budsjett, kalkyler, lønn, skatt og merverdiavgift. Elevene fikk tips om å kombinere økonomiutdanning med IT.

Takk for et givende besøk Hege Vikane og revisjonsselskapet BHL Da!

Norges handelsøyskole i Bergen (NHH)

Uken etter fikk klassen besøk av tidligere Sandvika elev, Stine Njårstein som er student ved NHH i dag. Hun er 3. årsstudent i Bachelor i siviløkonomi med integrert master.

Stine viste frem timeplanen, og hva som er obligatoriske fag hvert semester og hvilke fag som det kan velges mellom - ikke så ulikt hvordan videregående er bygd opp.

Hun bekreftet flere ganger at kunnskapen hun hadde fra næringslivsøkonomi fra videregående har gjort fagforståelsen enklere. Videre fortalte hun om hvordan studentlivet er i Bergen, og det trigget Sofie, Camilla og Marte til å vurdere NHH som studievalg.

I februar skal disse tre elevene fra Sandvika på Women's finance day i Bergen, og de har søkt og har fått reisestipend og overnatting fra Norges Handelshøyskole. 

Takk for besøket Stine, og velkommen igjen!