Elever på utveksling i utlandet som vil hjem

Udir gjør midlertidig unntak fra regelverket for elever som tar opplæring i utlandet og vil komme hjem.

Skoleåret vil bli godkjent. Elevene må selv søke. Se oppdatert informasjon på Udir.no.