Privatisteksamen og Covid-19

Privatisteksamen går i utgangspunktet som normalt, med tiltak for å hindre smittespredning. Imidlertid ser Viken fylkeskommune at mange elever kan ønske å utsette privatisteksamener.

Viken fylkeskommune tilbyr alle privatister som ønsker det, uavhengig av årsak, å kunne velge å melde seg av eksamen og få refundert eksamensavgiften.

Ønsker du å melde deg av privatisteksamen, ber vi om at du sender en e-post til det eksamenskontoret du er oppmeldt ved:

Eksamenskontoret i tidligere Akershus: eksamenakershus@viken.no

Det kommer en veileder den 21.april som vil beskrive nøyaktig hvordan eksamenene vil bli avviklet. Vi legger ut mer informasjon om hvordan eksamenene  for privatistene vil foregå da.