Tilleggslån på grunn av koronasituasjonen og endringer i Lånekassens regler for studieåret 2020-2021

Her kan du lese om de viktigste regelendringene i forskrift om utdanningsstøtte, og om du har rett til tilleggslån korona og hvordan du eventuelt kan søke.

Regelendringer i forskrift om utdanningsstøtte

Kunnskapsdepartementet har fastsatt forskrift om utdanningsstøtte for studieåret 2020-2021. Her kan du lese om de viktigste regelendringene.

Rett på tilleggslån

Studenter og elever som har hatt nedgang i inntekten på grunn av koronasituasjonen i hele eller deler av perioden mellom 1. mars og 15. juni 2020, kan ha rett til et tilleggslån. Tilleggslånet er bare et tilbud for studenter og elever som har hatt rett til å få lån eller stipend etter 1. mars 2020.

Vi håper dere kan bistå studenter/elever med informasjon om tilleggslånet hvis de tar kontakt.

Tilleggslån korona for studenter
De som søker lån og stipend etter forskriftens del 3 kan få et tilleggslån på 26 000 kroner.

Dette gjelder for eksempel:

  • Universitets- og høyskolestudenter
  • Fagskolestudenter
  • Elever i videregående skole uten ungdomsrett
  • Elever ved folkehøyskole

Både fulltids- og deltidsstudenter kan søke om tilleggslånet.

Tilleggslån korona for elever
Enkelte elever i videregående opplæring kan få et tilleggslån på 13 000 kroner. Dette gjelder elever som er 18 år eller eldre, og som allerede får lån.

Både studenter og elever som kan dokumentere at de har mistet inntekt på grunn av koronasituasjonen kan på et senere tidspunkt få 8 000 kroner av tilleggslånet som stipend.

Fristen for å søke om tilleggslånet er 15. juni 2020.

Nedetid i Lånekassens systemer 
Lånekassen skal oppgradere systemene sine. Dette fører til at arbeidsflaten for lærestedene ikke vil være tilgjengelig fra 20. mai klokken 15.00 til og med 24. mai.

Her finner du informasjon om hvordan du søker om tilleggslån korona