Søk om stipend før 15. november!

15. november er siste sjanse til å søke om stipend og lån fra Lånekassen for høsten

Husk å søke om utstyrsstipend

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring har rett til utstyrsstipend, uavhengig av hvor mye foreldrene tjener, eller hvor stor formue de har. Men du må søke for å få det.

Søk før 15. november for å få hele utstyrsstipendet. Søker du etter denne fristen, får du bare halve beløpet.

Søknadsskjema finner du her

Utstyrsstipend til alle: bostipend og grunnstipend ved behov  

  • Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, som skal gå til utstyr elevene trenger i opplæringen. Elevene får 1051 kroner, 2326 kroner eller 3887 kroner i utstyrsstipend for skoleåret 2019–2020, avhengig av hvilket utdanningsprogram de tar.
  • Elever kan også ha rett til bostipend på inntil 4 517 kroner i måneden hvis de må bo borte fra foreldrene sine.
  • Elever fra familier med svak økonomi kan ha rett til grunnstipend opptil 3282 kroner i måneden. Dersom eleven ønsker å søke om grunnstipend, må hun krysse av for dette i søknaden.  

Foreldre må signere for stipend til elever under 18 år 

  • For at foreldre skal kunne få svar på søknaden om stipend digitalt og signere avtalen raskere, bør de opprette en digital postkasse før eleven søker om stipend.
  • De kan velge mellom Digipost eller e-Boks på norge.no. 

Har du allerede søkt, og det har skjedd endringer?

Fristen er også 15. november for å melde fra om endringer som gjør at du kan ha rett til mer penger fra Lånekassen for høsten 2015. Eksempel på slike endringer kan være at

  • du har flyttet hjemmefra
  • du har byttet skole (da må du sende ny søknad)
  • du har byttet utdanningsprogram
  • økonomien til foreldrene dine har endret seg

Husk at du alltid har plikt til å melde fra om endringer som kan føre til at du har rett til et lavere støttebeløp.

Slik melder du fra om endring

Elever med ungdomsrett kan søke om stipend fra Lånekassen når de har opptak, og takket ja til skoleplassen.

 

 

 

Dere finner mer informasjon om stipend og lån til elever på lanekassen.no