Hvorfor velge Sandvika ?

Blant mange gode skoletilbud i Asker og Bærum skiller Sandvika videregående skole seg ut på noen områder.

Store valgmuligheter

Det første året på studiespesialiserende er ganske likt på alle skoler, men om kun et år skal du velge programfag for 2.- og 3.klasse. På dette området er skolene mer ulike. Siden Sandvika videregående skole er en stor skole har vi veldig mange valgfag å by på, enten du liker realfag, samfunnsfag, språk, mediefag  eller idrettsfag.  Velger du medier og kommunikasjon er Sandvika også store på mediefag, utstyr og kompetanse. Dette får også elevene på studiespesialiserende nytte av.

Fra skoleåret 2016/2017 kan de velge blant 5 nye mediefag. Listen over valgfag på 2.trinn (Vg2) og 3.trinn (Vg3) blir derfor lang - og du bør sammenligne den med skolene du vurderer.

Helse og oppvekstfag er et glimrende valg hvis du vil jobbe med mennesker innen helse- eller oppvekst. Du kan gå rett ut i jobb, eller studere videre innenfor et område hvor det er stort behov for din kompetanse.

Se utdanningsprogrammet på Sandvika vgs her

Undervisning med fagdager, teknologi og delingskultur

Sandvika videregående skole underviser med fagdager, det vil si at alle fagets uketimer gjennomføres på en dag. Det gir færre fag å konsentrere seg om hver dag og færre avbrudd i undervisningen. Fagdager gir rom for faglig fordypning og variasjon i undervisningsmetoder. Vi kan lettere dra på ekskursjoner og bruke utstyr vi ellers ikke fikk tid til. Vi liker å utforske muligheter ny teknologi gir oss i læringsarbeidet. Vi bruker teknologi til å søke kunnskap utenfor klasserommet og dele med hverandre.

Godt miljø

På en stor skole er det mange ulike mennesker hvor du med stor sannsynlighet møter noen du trives med. Du treffer noen du kjenner fra før og mange nye fra hele Asker og Bærum. Vi ønsker aktive elever og legger til rette for elever som tar initiativ. Derfor har vi bygdas beste skolerevy. Hvis du lurer på hvordan skolehverdagen er, snakk med noen som går der.  Vi er opptatt av at du skal trives - og vi lytter til deg.

Her er programfag til valg på Sandvika videregående skole:

REALFAG

 • Biologi 1 og 2
 • Fysikk 1 og 2
 • Kjemi 1 og 2
 • Informasjonsteknologi 1 og 2
 • Teknologi og forskningslære 1 og 2. (TOF 1 og 2 tilbys annethvert år. Neste skoleår er det TOF2 og 2021/2022 vil det være TOF1. Kurset kan tas både for vg2 og vg3 elever)
 • Matematikk R1 og R2
 • Matematikk S1 og S2

 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI

 • Fransk (nivå II, III), Spansk (nivå II, III), Tysk (nivå I, II, III), Kinesisk (nivå I, II)
 • Engelsk
  • Internasjonal engelsk
  • Samfunnsfaglig engelsk
 • Politikk, individ og samfunn
  • Politikk og menneskerettigheter
  • Sosiologi og sosialantropologi
  • Samfunnsgeografi
 • Næringslivsøkonomi
  • Økonomi og ledelse (næringslivsøkonomi) 2020/2021
  • Økonomistyring (næringslivsøkonomi) 2021/2022
 • Markedsføring og ledelse 1 og 2
 • Samfunnsøkonomi 1 og 2
 • Entreprenørskap 1 og 2
 • Historie og filosofi 1
 • Rettslære 1 og 2
 • Psykologi 1 og 2

 IDRETTSFAG

 • Breddeidrett/fitness
 • Toppidrett
 • Ball

 MEDIEFAG

 • Grafisk design
 • Bilde (foto/film)
 • Lyddesign
 • Tekst
 • Mediespesialisering

Les mer på brosjyren til Sandvika videregående skole her

Søke skole

Frist for å søke videregående skole er 1.mars, les mer her