Matematikkcamp 12.-15. august og Fremmedspråkcamp 14. - 15. august.

Sandvika videregående skole tilbyr Matematikkcamp og Fremmedspråkcamp uken før skolestart. Kursene skal gi dere gode strategier for neste skoleår. Matematikken er tilpasset det dere har valgt.

Matematikkcamp 12.-15.august

Kurset holdes av faglærer og studenter som har god kunnskap i de ulike matematikkursene og vil forberede dere på neste skoleår tilpasset den matematikken dere har valgt

Kurset legges opp på følgende måte:

  • Teori som gir godt grunnlag for å starte opp med det programfaget som er valgt
  • Bruk av GeoGebra og digitale ferdigheter tilpasset de ulike fagene
  • Oppgavetrening

Kurset holdes fra kl. 9-14 hver dag på Sandvika vgs 

Pris 750,- for hele kurset, betales til skolens konto 1503.68.05630 ved påmelding. 

Påmelding til kurs@sandvika.vgs.no

Fremmedspråkcamp 14. - 15.august

Vi tilbyr 2 dagers kurs til alle som vil friske opp språket de hadde på ungdomsskolen. Det gjelder spansk, fransk og tysk. I tillegg tilbyr vi kinesisk for de som har tenkt eller vurderer å velge kinesisk på skolen til høsten.

Kurset legges opp på følgende måte:

  • I to dager vil lærere hjelpe deg til å utvikle noen gode strategier for videre språkopplæring.
  • Alle deltakere får en grunnleggende språkopplæring basert på muntlige øvelser, film, musikk, quiz, rollespill og mer. Etter to dager på camp vil du være bedre rustet til å fortsette med fremmedspråk på videregående. Vi avslutter med å lage spennende matretter til lunsj.
  • Kurset settes i gang hvis vi får nok deltakere.

Vi holder på fra kl. 9-14 begge dager på Sandvika vgs

Pris 500,-, betales til skolens konto 1503.68.05630 ved påmelding. 

Påmelding til kurs@sandvika.vgs.no