Matematikkcamp 12.-15. august. Fremmedspråkcamp er avlyst!.

Sandvika videregående skole tilbyr Matematikkcamp uken før skolestart. Kurset er tilpasset det du har valgt. Fremmedspråkcampen er avlyst på grunn av for få påmeldte.

Matematikkcamp 12.-15.august

Kurset holdes av faglærer og studenter som har god kunnskap i de ulike matematikkursene og vil forberede dere på neste skoleår tilpasset den matematikken dere har valgt

Kurset legges opp på følgende måte:

  • Teori som gir godt grunnlag for å starte opp med det programfaget som er valgt
  • Bruk av GeoGebra og digitale ferdigheter tilpasset de ulike fagene
  • Oppgavetrening

Kurset holdes fra kl. 9-14 hver dag på Sandvika vgs 

Pris 750,- for hele kurset, betales til skolens konto 1503.68.05630 ved påmelding. 

Påmelding til kurs@sandvika.vgs.no