Nyheter

Eldrevenner UB fikk 2 plass i Bærekraftprisen

Flotte resultater for Sandvikaelever på regionmessen Asker og Bærummesterskap i ungdomsbedrifter

70 elever og 14 ungdomsbedrifter fra Sandvika videregående skole deltok i regionmessen Asker og Bærummesterskapet i ungdomsbedrift.

Dette er lyden av yrkesfag!

1. mars er søknadsfristen for søknader til videregående skole. Med yrkesfag får du mulighet til å utdanne deg til over 170 ulike yrker! Se vår video og bli inspirert!

Er du bekymret for din ungdoms utforskning når det gjelder alkohol eller andre rusmidler?

Barne- og familieenheten i Asker kommune inviterer til foreldregrupper basert på «TUNING IN TO TEENS»

Lærere og elever på Medier og kommunikasjon tredje trinn var i Oslo på førjulstur

Vi besøkte Nobels fredsenter og Nasjonalgalleriet

Trenger du å snakke med psykolog?

Helsestasjon for ungdom Bærum tilbyr drop-in psykologtime

Informasjon til foreldre og foresatte om elevundersøkelse

Torsdag 13.desember gjennomfører vi elevundersøkelse. Se mer informasjon her

Her sitter elevene å jobber i en gruppemiks med to elever fra Topplinje Business - IT, og to elever fra Topplinje Business - markedsføring. Elevene blir veiledet av faglærerne Thor Christian Coward, Tom Strømnes, Inger-Merethe Nisted, PPU studentene Trine S. Marthinsen og Ulf Morén og leder for Topplinje Business Carina Bratli.

Topplinje Business

Her jobbes det i et tverrfaglig samarbeid mellom fagene markedsføring, IT, engelsk og oppdragsgiver Sandvika storsenter

Sandvika vgs vant internasjonal pris i Houston

Sandvika vgs vant en pris for sitt samarbeid med Lindenhurst high school og eksterne partnere i USA på en internasjonal konferansen i Houston Texas i midten av oktober.

Barbara Oakly besøkte Sandvika vgs 20.september

Hun skal holder foredrag for lærerne om studieteknikk. Professor Barbara Oakley er kvinnen bak verdens mest populære nettkurs UC San Diego Coursera-kurset "Learning How To Learn" med over 2,6 millioner studenter

Glassgaten

Inntak og venteliste

Ønsker du å stå på intern venteliste på Sandvika videregående skole, les informasjonen her