Nyheter

Alle elevene foran havnen i Valencia

Fordypningsklassen i spansk på språkreise til Valencia

Elever både fra Rosenvilde og Sandvika var med. I tillegg til fem timers spanskundervisning hver dag ved språkskolen Costa de Valencia, har de hatt et tettpakket kulturelt program med blant annet besøk på Museo Fallero og Museo Taurino de Valencia.

Hovedinngang

Referat fra foreldremøte 22.januar for vg1 og vg2

Her finner du referat fra foreldremøte 22.januar

Her besøker elevene det sovjetiske monumentet i Pankow, for å lære om totalitære regimers syn på seg selv og propagandamessige fremstilling av seg selv. Her ligger over tyve tusen sovjetborgere begravet. Monumentet manet oss til å avdekke hodet. Jeg tror vi alle gjorde det.

Berlintur for politikk - og menneskerettighets klassen

Turens formål er å lære om det totalitære nazistiske Tyskland, det totalitære kommunistiske Tyskland, og det moderne demokratiske Tyskland.

Temakveld for foreldre med ungdom som ikke får til å gå på skolen

En del ungdom faller ut av skolen - og blir værende hjemme over tid. Dette kan ha mange årsaker. Bærum kommunes tilbud retter seg mot foreldre til ungdom der skolefraværet antas å være av psykososial art.

Sandvika fører an i digitaliseringen_faksimile_budstikka 03.01.2018

Sandvika fører an i digitaliseringen

Politikerne lar seg imponere over Sandvika videregående skoles mangeårige satsning på digitalisering i undervisningen

Vinnerne med aktivitetene for menn Adams Dag Fra venstre Maja Elis, Håkonsen, Synnøve B.Lindholm, Martin B.Svestad og fra høyre Maria C.Haraldssøn, Julie L.Emberland, Mie E.M Olsen og Caroline Nordhaug

Elevene i markedsføring og ledelse samarbeider med Sandvika storsenter

Sandvika videregående skole har partnerskapsavtale med Sandvika storsenter. Det innebærer at senterledelsen evaluerer og gir tilbakemelding på en case elevene jobber med over flere uker.

Ungdomsbedriften Quick Fix UB

Sandvikamesterskap Ungdomsbedrifter 1.desember 2017

Det var 15 ungdomsbedrifter og 2 elevbedrifter fra Ramstad. Det var full aktivitet, og alle ble vurdert av egen jury fra næringslivet. Det var en imponerende innsats!

Hvordan jobbe med Fake news i klasserommet?

Elever og lærer fra Sandvika videregående skole fortelle på SETT-konferansen hvordan de jobbet på skolen, og internasjonalt med fake news på timeplanen

Bra spilt på Hadeland

Flott innsats av elevene våre som spilte NM-kvalifisering i volleyball for videregående skoler onsdag 22. november.

Oversikt over fagvalgene som ble presentert på foreldremøte 22.november

Her finner du presentasjon av de forskjellige fagene som tilbys på studiespesialiserende og medier - og kommunikasjon etter første klasse.