Masterclass partikkelfysikk UiO 4 april 2019

Fysikk 1 gruppen fra Sandvika vgs deltok 4 april på Masterclass i partikkelfysikk som arrangeres av UiO hvert år. Masterclass og "Hands on Particle Physics" er et initiativ fra IPPOG

The International Particle Physics Outreach Group. Over 13.000 elever fra videregående skoler fra rundt 50 land møtes på lokale universiteter og forskningssentre for å oppleve partikkelfysikkens verden.

Masterclass-programmet består av både forelesninger og eksperiment. En
Masterclass-dag starter med introduksjonsforelesninger i
partikkelfysikk, deretter følger en gjennomgang av metodene som benyttes
i eksperimentell partikkelfysikk, før deltakerne virkelig får "hands-on"
erfaring ved selv å analysere ekte data fra ATLAS-eksperimentet ved
CERNs Large Hadron Collider (LHC).

Det hele avsluttes med en videokonferanse ledet av eksperter på CERN
hvor elevene fra Oslo og andre universiteter rundt om i verden møtes,
rapporterer og diskuterer resultatene fra analysen de nettopp har
gjennomført.

Elevene vil bla. jakte på Higgs-bosonet! Vi har ekte
Higgs-kandidater i datamengden elevene skal jobbe med.

Her finner du lenke til programmet og forelesningene