Trusselmelding

Status fra politiet torsdag 16.01.2020:Truslene som er mottatt er vurdert til ikke å være reelle, på bakgrunn av dette blir det ikke iverksatt noen operative tiltak fra politiets sideles, les mer her

Politiet anbefaler skolene til å opprettholde normal drift, og gjennomføre planlagte arrangementer på vanlig måte. Sakene blir etterforsket på vanlig måte.

Skolen og alle arrangementer går som normalt.

Flere skoler på Østlandsområdet har i dag mottatt trusselmeldinger på sosiale medier, spesielt på skolens facebook sider

Det gjelder også noen  av våre skoler i Viken. Vår skole er en av dem.

Vi er i løpende dialog med politiet som har kommet med følgende status:

 «Skoler rundt hele Østlandet og Innlandet har fått samme melding på skolens fb sider.

Trusselen er vurdert til å være uspesifikk da den har gått til alle skoler. Politiet vil være innom alle skoler som i forrige uke"

 

Skoledagen går som normalt.

 

Med vennlig hilsen

Guro Hegna Svendsen

beredskapsleder/fagkoordinator

fagenheten for sikkerhet og beredskap