Hvordan ser fremtidens skole ut ?

Lærer elevene i dagens skole det de vil trenge i fremtiden ? Dette er spørsmål som det regjeringsoppnevnte Ludvigsen - utvalget skal besvare.

Les mer i Aftenpostens artikkel her