Gründercamp

Sandvika videregående skole og Ungt entreprenørskap (UE) Akershus ENOVA arrangerte 4.november Gründercamp for 288 førsteklasse elever.

Oppdragsgiver var Enova SF som eies av Olje- og energidepartementet.

En av Enovas viktigste oppgaver er å bidra til å utvikle ny energi- og klimateknologi. Norge står foran store utfordringer knyttet til energi og klima og utvikling av ny teknologi er essensielt for å kunne møte disse. Derfor ønsker Enova å inspirere og engasjere ungdommer som skal utgjøre framtidens Norge. Enova lager oppdrag innenfor energi og klima til Gründercamper i videregående skoler.
 
Elevene på skolen arbeidet hele dagen med å lage en løsning på oppgaven om energieffektive lokalsamfunn eller energimerking av boliger, som ble presentert foran en jury med eksterne ressurser fra næringslivet i Bærum.
 
I finalerunden var det syv finalister og til slutt ble to vinnere kåret, Fireflies og Parkeringsdrivhuset. Premien var en gullbillett til Akershusfinalen 20.11 og vi ønsker lykke til!