Reklamefilm og web-banner laget av elever og lærere ved Sandvika videregående skole

Elever og lærere ved 2.trinn i Medier - og kommunikasjon har laget en reklamefilm, som skal promotere videregående utdanning i Asker og Bærum

Web-banner og roll-up

I tillegg har vår elev Ole Kallerud laget web-banner på siden til SF-kino og Roll-up som står på Sandvika kino. 

Reklamefilm

Sammen med lærerne Anette Haraldsen og Jørgen Wold Akselberg er det elevene Angelika, Mathias Ingvoldstad, Tobias, Mathias Mørk, Mike, Celina, Joar og Kristine som har laget reklamefilmen.  Den vises på Sandvika kino hele desember i år, januar og februar i 2015.

Se reklamefilmen her

Se alternativ versjon her