Sandvika storsenter får ideer av våre markedsføringselever

Elever som har markedsføring og ledelse 1 har den siste måneden jobbet med en av tre ulike caseoppgaver som Sandvika Storsenter ønsker å få svar på.

Siden 2008 har Sandvika videregående skole hatt samarbeid med Sandvika Storsenter.

I år var temaet å gjennomføre enten en konkurrentanalyse av de største konkurrentene, planlegge en aktivitet som er rettet mot menn eller hvordan de kan rekruttere flere til Club S.

Engasjementet var stort i begge klassene, og de fremførte sine forslag for senterledelsen.

Søndag 6.desember hadde vi høytidelig premiering og det ble kåret en vinner fra hver av markedsføringsklassene. Senterdirektøren for Sandvika Storsenter,Kathrine Ingerø sa det var høyt nivå på alle presentasjonen.

Vinneren i Live sin klasse var Simen, Silje, Amanda og Filip og vinneren i Inger-Merethe sin klasse var Sofie, Helene, Ane og Andrea.
 
Gratulere så mye, hilsen faglærerne Live M. Mogstad og Inger-Merethe Nisted. Vi takker også Sanvika Storsenter for samarbeidet.