BioBam UB vant kategorien beste logo

BioBam UB fra Sandvika vgs. ble beste ungdomsbedrift Akershus i kategorien Beste logo.

149 ungdomsbedrifter fra de ulike videregående skolene i Akershus satte hverandre i stevne under GründerExpo 2016 / Akershusmesterskapet for ungdomsbedrifter. Arrangementet som er det 16. i rekken fant sted på Norges Varemesse i Lillestrøm tirsdag 9. februar.
 
Det ble konkurrert i 14 ulike konkurranser og alle regionene i Akershus er representert ved i alt 25 deltakende skoler. Flere av klassevinnere går dessuten videre til Norgesmesterskapet som avholdes 28. og 29. april på samme sted. 130 representanter fra arbeids- og næringslivet stilte opp som jurymedlemmer og brukte dagen til å vurdere fremtidens entreprenører og ledere!

Juryens begrunnelse

Logoen har fine og bevisste fargevalg, som forsterker bedriftens visjon. Den er tidløs i form og farge, og vil fungere godt på store og små flater. Balansen mellom symbol og signatur er god, og symbolet i logoen står godt alene. Dette er en logo som forsterker bedriftens visjon, og den skiller seg tydelig ut fra de andre logoene. Derfor er dagens vinner BioBam UB. Vinneren ble kåret av Createurene reklamebyrå, og premien ble overrekt av Rino Larsen fra samme sted.  

Ungdomsbedrift (UB) gir elever i videregående skole erfaring med bedriftsetablering innenfor trygge rammer

Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive og avvikle ungdomsbedriften med lærer som veileder og en mentor fra lokalt næringsliv. Elevene arbeider ut fra en reell idé og realiserer denne gjennom produksjon, markedsføring og salg. Overskuddet bedriften gir, er det elevene selv som bestemmer over.

En ungdomsbedrift registreres i Brønnøysundregisteret via Ungt Entreprenørskap som en egen juridisk enhet. Ungdomsbedriften kan bestå av to eller flere elever, men all erfaring tilsier at det beste er om bedriften består av en gruppe på fem til åtte elever.

Ungdomsbedrift gir gode muligheter for tverrfaglig læring og er godt forankret i kompetansemål i en rekke studiespesialiserende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Ungdomsbedrift som metode er basert på elevaktiv læring. Det er ingen kunnskap som sitter så godt hos elevene som den de tilegner seg gjennom egne erfaringer.

Underveis i driften møter elevene ulike arbeidsoppgaver og utfordringer. Elevene må være aktive i å søke veiledning fra både lærer, mentor og andre i deres nettverk som kan bidra til at de lykkes med bedriften sin.

Tidsbruk: Ungdomsbedrift går over et helt skoleår. Programmet er fleksibelt og kan tilrettelegges ut ifra lokale rammebetingelser.

Ungdomsbedrift stimulerer til:

•      bruk av kreative prosesser
•      samarbeid og gruppedynamikk
•      trening i organisering og arbeidsfordeling
•      evne til å kommunisere
•      trening i problemløsing
•      mot og vilje til å lære gjennom prøve og feile
•      å kunne nyttiggjøre seg veiledning
•      bevissthet om informasjonsinnhenting
•      bevisstgjøring om ulike presentasjonsteknikker
•      å ta ansvar
•      Selvtillit og trygghet til å stole på egne avgjørelser
 
 
For ytterligere informasjon kontakt
Petter Skotland, daglig leder Ungt Entreprenørskap Akershus / mobil: 901 92 256 / petter.skotland@ue.no
Henrik Solheim Holen, daglig leder BioBam UB / 48090114 / henriksolheimholen@gmail.com
 
Pressemeldingen er sendt av:
Sanne Skjørland / mobil: 951 49 907 / sanne.skjorland@ue.no
  

Les også Budstikkas artikkel her