Informasjon om klagerett på standpunkt og eksamenskarakterer

Dersom du er uenig i karakteren du har fått, kan du klage på den, les mer her

Dersom du er uenig i karakteren du har fått, kan du klage på den. Du har rett til å kreve begrunnelse for standpunktkarakter før du bestemmer deg for om du vil klage. 

 • Hvis du ber om begrunnelse slutter klagefristen å løpe til du har mottatt begrunnelsen.
 • Du har ikke rett på begrunnelse for skriftlig eksamenskarakter. Du har ti – 10 dagers klagefrist etter at karakterene er publisert.
 • Klager som blir innlevert etter dette blir ikke behandlet.

Dersom du vil klage på standpunktkarakter gjør du følgende:

 • Du fyller ut skjemaet som heter «Klageskjema standpunktkarakter», les mer her. Du bør begrunne klagen din.
 • Dersom du er vg3 elev/vg2 HO kan du be om at klagen din blir behandlet av hurtigklagenemda. Da får du svar før opptaksfrist til høyere utdanning går ut.
 • For å nå hurtigklagefristen må du ha levert klagen din innen 12.juni kl. 12.00 til klage@sandvika.vgs.no  
 • Alle andre klager for vg2 og vg3 må være levert innen 16.juni, for vg1 28.juni til klage@sandvika.vgs.no.
  Du vil få svar i september/oktober.

Dersom du vil klage på skriftlig eksamen gjør du følgende:

 • Du fyller ut skjemaet  som heter «klageskjema skriftlig eksamen», les mer her. Du behøver ikke begrunne klagen din.
 • Dersom du er vg3 elev/vg2 HO kan du be om at klagen din blir behandlet av hurtigklagenemda. Da får du svar før opptaksfrist til høyere utdanning går ut.
 • For å nå hurtigklagefristen må du ha levert klagen din innen 24.juni til klage@sandvika.vgs.no.
 • Alle andre klager må være levert innen 5.juli til klage@sandvika.vgs.no.

Dersom du vil klage på muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen gjør du følgende:

 • Du fyller ut skjemaet  som heter «klageskjema muntlig-, muntlig-praktisk- og praktisk eksamen», les mer her. Vi gjør oppmerksom på at du ikke kan klage på karakter, kun på eksamensgjennomføringen.
 • Du har ti-10 dagers klagefrist etter at eksamen er gjennomført. Klagen leveres på klage@sandvika.vgs.no
 • Dersom du er vg3 elev/vg2 HO kan du be om at klagen din blir behandlet av hurtigklagenemda. Da får du svar før opptaksfrist til høyere utdanning går ut.
 • For å nå hurtigklagefristen må du ha levert klagen din innen 10-ti dager. Absolutt siste frist for å nå hurtigklagenemda er 15.juni.