Nytt nettsted i arbeidet mot mobbing

Utdanningsdirektoratet har lansert nettstedet nullmobbing.no, som skal være en ressurs i arbeidet med å håndtere og motvirke mobbing.

På det nye nettstedet nullmobbing.no finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil at nettstedet skal være lett tilgjengelige for barn, unge og foreldre.

Ifølge Utdanningsdirektoratet har de jobbet etter følgende retningslinjer i arbeidet med nettstedet:

  • de skriver slik at en 10-åring forstår, men noe av innholdet er spesifikt rettet mot foreldre.
  • de skal skape trygghet og gi kunnskap som fører til handling.
  • de skal formidle informasjonen på ein hjelpsom, empatisk og varm måte.

Satsingsområde for Akershus

At alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø, fritt for mobbing og krenkelser, er et av Akershus fylkeskommunes tre strategiske hovedmål innenfor opplæring. Nettstedet nullmobbing.no vil derfor være et viktig verktøy innenfor denne satsingen.