Livsglede for eldre på Vallerhjemmet

Førsteklasse helse - og oppvekst arrangerte grillfest for alle beboerne på Vallerhjemmet bo - og behandlingssenter