Hvordan jobbe med Fake news i klasserommet?

Elever og lærer fra Sandvika videregående skole fortelle på SETT-konferansen hvordan de jobbet på skolen, og internasjonalt med fake news på timeplanen

Se intervjuene fra SETT-dagene her.